Kontroly kotlů, kamen nebo krbu na dřevo, pelety, uhlí a další pevná paliva.

 

Od 1. ledna 2017 mají domácnosti povinnost předložit kontrolu svého kotle, kamen nebo krbu na dřevo, pelety, uhlí a další pevná paliva. Kontroly kotlů od výrobců Opop a Rojek je možné si u naší firmy Aqua-instal objednat. Na zařízení těchto výrobců máme platná oprávnění.

  OPOP ROJEK


Povinnosti související s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva

Popis nařízení:

    1. 1. 2014 - Zákaz prodejů kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy).
    1. 1. 2017 - Povinnost předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy).
    1. 1. 2018 - Zákaz prodejů kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy).
    1. 1. 2020 - Zákaz prodejů kotlů 4. a 5. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle splňující Ekodesign).
    1. 9. 2024 - Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny).

Kdo smí montovat

Evropská komise vydala směrnici 2009/28/ES, na kterou zareagoval český zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., který uvádí povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou tyto instalace provádět. Od počátku roku 2015 jsou také v Česku zavedeny nové kvalifikační standardy, kdy instalaci vybraných zařízení může provádět jen osoba k tomu pověřená. Od 1. července 2015 tato povinnost platí pro všechny dotované instalace.

Nové povinnosti si ale zatím nevšimli nejen mnozí zájemci o dotace, ale ani někteří topenáři. Oběma přitom hrozí vysoké pokuty: Stavebníkům v případě nedostatečně kvalifikovaného dodavatele až 200 000 Kč, zamítnutí žádosti o dotaci nebo nutnost vrácení vyplacené dotace. Pokuta pro dodavatele může být až 5 000 000 Kč při nedodržení podmínek daných v zákoně.

Novému nařízení je třeba věnovat pozornost zejména tehdy, pokud využíváme pro financování kotle některý z dotačních programů, zejména Nová Zelená úsporám, Kotlíková dotace a operační program Životní prostředí OPŽP, operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK, ale i dalších.

Pokud tedy chceme instalovat kotel na biomasu financovaný z podpory státního nebo evropského rozpočtu, musíme vybírat pouze z dodavatelů s platnou profesní kvalifikací. S výběrem kvalifikovaného topenáře pomůže portál www.topenaridotace.cz, kde je možné topenáře vyhledat i složit požadované zkoušky. Kontrolory kotlů naleznete na vyhledávání kontrolérů kotlů na tuhá paliva www.aptt.cz/opravneni-ozo.php nebo na stránkách výrobce.